Algemene Voorwaarden voor klussenpeeters.be

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van klussenpeeters.be , zoals deze beschikbaar is gesteld door Klussen Peeters . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Klussen Peeters is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Klussen Peeters.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Klussen Peeters te mogen claimen of te veronderstellen.

Klussen Peeters streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Klussen Peeters aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van klussenpeeters.be op deze pagina.

Privacy Statement

Privacy wetgeving – de ”cookiewet”

Zoals hieronder beschreven staat (in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen) maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij onze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. In de nieuwe privacy wetgeving (januari 2015) valt Google Analytics onder de uitzonderingen en mogen Analytics cookies geplaatst worden zonder toestemming vooraf van de gebruiker, mits Analytics op de juiste manier is ingesteld en wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. Dat doen wij op deze pagina.

Privacy instellingen van Google Analytics

Volgens de Telecomwetgeving die in januari 2015 is aangenomen valt Google Analytics onder de uitzonderingen omdat dit cookie “geen of slechts geringe” inbreuk op de privacy maakt. Daarnaast is het cookie van Google Analytics een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie op uw computer ‘klussenpeeters.be’ in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van Klussen Peeters en niet van Google. Dit cookie wordt tevens gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

Remarketing

Klussen Peeters gebruikt, naast Google Analytics, een aantal andere cookies. Hieronder vallen Facebook remarketing cookies en AdWords remarketing cookies. Deze cookies laten advertenties van Klussen Peeterszien op het internet en/of sociale media. Remarketing cookies laten u advertenties zien op basis van de webpagina’s die u heeft bezocht. Deze cookies kunnen u op geen enkele manier identificeren en bieden geen toegang tot uw computer. Wat deze cookies doen is zeggen: ‘Deze persoon heeft pagina X bezocht, dus laat hem of haar advertenties zien die bij de inhoud van pagina X passen’. De remarketing cookies zorgen er voor dat u alleen advertenties te zien krijgt die relevant zijn voor u.

Google heeft aangekondigd dat er vanaf 15 mei 2017  een aanpassing wordt gemaakt in het remarketing beleid. Vanaf dan is het mogelijk dat u relevante advertenties ontvangt op een ander apparaat dan het apparaat waarmee u onze website bezoekt. Stel dat u op uw laptop onze website bezoekt en later op uw telefoon op het internet surft. Dan is het mogelijk dat u relevante advertenties te zien krijgt op uw mobiel, die aansluiten bij de informatie die u zocht toen u op uw pc onze site bezocht.

Opt-out voor Google Analytics

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Opt-out voor Remarketing

Overige cookies kunt u verwijderen via de privacyinstellingen in uw browser.

Google privacy statement

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (In het geval van Klussen Peeters zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Klussen Peeters) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.